Gama Industrial

 
Series Potencia   Combustible  
HGY 11,50-11,50 kVA   Gas Natural Ver modelos
HGO 25-59 kVA   Gas Natural Ver modelos
HGP 97-382 kVA   Gas Natural Ver modelos
HGY 11,50-11,50 kVA   GLP Ver modelos
HGO 27-68 kVA   GLP Ver modelos
HGP 100-271 kVA   GLP Ver modelos
HGE 94-241 kVA (COP)   Biogás Ver modelos
 

Gama Rental

 
Series Potencia   Combustible  
HRGO 27-68 kVA   GLP Ver modelos
HRGP 111-111 kVA   GLP Ver modelos